Hjälp med gräv och schaktarbeten på Gotland

Mark och anläggning Gotland

Vi är experter på mark och anläggning på Gotland och erbjuder ett brett utbud av tjänster för både privatpersoner och företag. Med många års erfarenhet inom branschen ser vi till att leverera kvalitativa och hållbara lösningar för många olika typer av mark- och anläggningsprojekt.

Vår expertis tillsammans med våran noggrannhet gör att vi är stolta över att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar som möter våra kunders specifika behov och önskemål.

På Gute Properties förstår vi vikten av att ditt projekt blir utfört med största möjliga omsorg och precision. Oavsett om det gäller förläggning av rör under mark, anläggning av nya ytor eller underhåll av befintliga markområden, så är vårt mål att leverera resultat av högsta kvalitet.

Begär offert

Fyll i formuläret och få en kostnadsfri offert för just det grävarbete som du behöver hjälp med. Du förbinder dig inte till att agera på offerten.

Alla tjänster inom mark och anläggning som vi erbjuder

På Gute Properties är vi stolta över att erbjuda tjänster inom mark och anläggning på Gotland. Vi kan hantera flera olika typer av projekt och här kan du läsa mer kring vad vi kan erbjuda.

 

Anläggning av gräsmatta

Har du idag en tråkig, vildvuxen gräsmatta som du vill börja om med? Vi hjälper dig, antingen genom traditionell grässådd eller rullgräs.

Plattläggning

Det finns en hel uppsjö utav olika markstenar som du kan välja mellan. Plattläggningar kan användas vid exempelvis gångar eller parkeringar.

Stenmurar

En snygg och välbyggd stenmur kan verkligen ge din fastighet liv och en lyxigare känsla. Här på Gotland passar givetvis kalkstensmurar mycket bra på din tomt.

Förläggning av rör under mark

Avloppsledningar, vattenledningar eller kabelrör. Allt har olika syften och kräver kunskap för att hålla i längden. Behöver du kanske byta ut dina befintliga avloppsledningar eller önskar kabelrör till belysning?

Grusgångar & parkeringar

Nygjorda grusytor med raka linjer mellan din grusade yta och gräsmattan ger ett otroligt snyggt intryck utav din tomt. Önskar du asfalt istället gör vi förarbetet, och tar sedan in en samarbetspartner som lägger asfalten.

Dikesrensning

Att sköta om dina diken runt åkrar eller din tomt är av yttersta vikt för att avvattningen utav dessa områden ska fungera som det är tänkt. Att rensa dikena med grävmaskin är oftast det mest effektiva tillvägagångssättet.

Dränering

För att få bukt med fukt eller vattenproblem krävs dräneringar som är utförda på rätt sätt. Vi ser till att du får en välfungerande och hållbar lösning.

Betonggjutning

Platta på mark är den vanligaste gjutningen, exempelvis en grund till ditt attefallshus eller en gjuten uteplats. Vi, tillsammans med våra samarbetspartners, hjälper dig med detta!

Något helt annat?

Vi har få begränsningar för arbeten inom mark och anläggning. Kontakta oss med det du behöver så ser vi till att hjälpa dig.

Bra markarbete är grunden

Ett framgångsrikt hemmaprojekt börjar alltid med grundligt och kvalitetsmedvetet markarbete. På Gotland, där naturen och förutsättningarna kan variera stort, är det av yttersta vikt att välja en partner med rätt kompetens och erfarenhet. Hos Gute Properties förstår vi betydelsen av att arbetet görs på rätt sätt, oavsett om det gäller nybyggnation, underhåll av befintliga ytor eller förändringar i din trädgård. Genom att anlita oss för dina gräv- och schaktarbeten på Gotland säkerställer du att ditt projekt startar på bästa möjliga sätt.

Vi erbjuder professionell hjälp med markarbete på Gotland, där vi kombinerar noggrann planering med precision i utförandet. Vårt mål är att leverera tjänster som uppfyller och överträffar våra kunders förväntningar.

Vi anpassar oss efter jobbet

Vi förstår att alla arbeten är olika, och därför anpassar vi våra tjänster inom mark och anläggning för att passa just dina unika behov.

Hos Gute Properties är flexibilitet och skräddarsydda lösningar kärnan i vår verksamhet. Vi är här för att erbjuda expertis och professionell hjälp med entreprenad på Gotland, oavsett projektets storlek eller komplexitet.

Vad kostar grävarbeten?

När det kommer till kostnaden för grävarbeten och andra tjänster inom mark och anläggning på Gotland så förstår vi vikten av tydlighet och förutsägbarhet.

Hos Gute Properties erbjuder vi fasta priser på våra tjänster. Det innebär att du som kund kan känna dig trygg i att det pris vi överenskommer om är det pris du faktiskt kommer att betala – utan oväntade överraskningar.

ROT-avdrag för mark- och anläggningsarbeten

ROT är en förkortning av Reparation, Ombyggnad, och Tillbyggnad. Inom mark och anläggning kan du dra nytta av ROT-avdraget för vissa typer av arbete. Detta avdrag tillämpas endast på arbetskostnaden och täcker inte materialkostnader eller kostnader för utrustning som används under arbetets gång (t.ex. maskiner eller verktyg). Avdraget innebär att du kan få tillbaka 30% av arbetskostnaden, men det är viktigt att notera att endast specifika typer av mark- och anläggningsarbeten är berättigade till detta avdrag, och det finns strikta regler för vad som kvalificerar sig och vad som inte gör det.

Detta kan du få avdrag för:

 • Grävning av el, vatten och avloppsledningar
 • Dränering av husgrund
 • Anläggning för värmeförsörjning
 • Grävning för berg- och jordvärme
 • Grävning för elektronisk kommunikation
 • Borrning eller nedgrävning av brunn

Detta kan du inte få avdrag för:

 • Arbeten till byggnader på ofri grund
 • Asfaltera, lägga plattor, eller bygga stenmurar
 • Grävning för att anlägga pool
 • Kostnaden för maskiner eller verktyg
 • Anlägga gräsmattor eller trädgårdsgångar
 • Milersättning för arbetsbil

Vi utför grävarbeten över hela ön

Vi har som mål att kunna hjälpa alla som behöver hjälp med entreprenad på Gotland, oavsett var du bor på ön. Hos Gute Properties är vi stolta över vår förmåga att erbjuda omfattande tjänster inom mark och anläggning till kunder över hela Gotland.

För oss är det viktigt att det ska vara enkelt att anlita grävarbeten på Gotland. Därför strävar vi efter att göra våra tjänster så tillgängliga som möjligt för alla som behöver professionell hjälp med mark- och anläggningsprojekt. Vi är här för att stödja dig genom hela processen – från den initiala konsultationen till slutförandet av projektet – och garanterar att allt arbete utförs effektivt, säkert och inom överenskommen tid.

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp med gräv- och schaktarbeten på Gotland? Isåfall är du bara ett steg från att säkra den hjälp du behöver. Fyll i vårt kontaktformulär idag för att få en kostnadsfri offert anpassad till just ditt projekt.

Vanliga frågor om mark och anläggning

Nedan hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna vi får om mark- och anläggningsarbeten. Vi har samlat informationen för att ge dig en bättre överblick och hjälpa dig att förstå vad som kan förväntas när du anlitar oss för ditt projekt.

G
F
Vad kostar grävarbeten på Gotland?

Priset för grävarbeten på Gotland kan variera beroende på flera faktorer, som t.ex. projektets omfattning, terrängens svårighetsgrad samt vilken typ av grävarbete som behövs. På Gute Properties strävar vi efter att erbjuda konkurrenskraftiga och rättvisa priser genom att alltid ge våra kunder fasta priser på våra tjänster. För att få en exakt kostnadsuppskattning för ditt specifika projekt rekommenderar vi att du kontaktar oss för att diskutera dina behov. Vi kommer sedan att räkna på ditt projekt och återkomma med en offert helt kostnadsfritt.

G
F
Gäller ROT-avdrag vid mark och anläggning?

Ja, det är möjligt att använda ROT-avdrag för vissa tjänster inom mark och anläggning. Detta skatteavdrag syftar till att underlätta för privatpersoner att anlita företag för att utföra tjänster för bland annat underhåll och ombyggnad av den egna bostaden. För att vara berättigad till ROT-avdrag för mark- och anläggningsarbeten måste arbetet utföras på tomten till den bostad du äger.

Det är viktigt att notera att inte alla tjänster inom mark och anläggning kvalificerar sig för ROT-avdraget. Det finns specifika regler och villkor som måste uppfyllas, och endast vissa typer av arbete är berättigade till detta skatteavdrag. För att säkerställa att du kan utnyttja ROT-avdraget för ditt projekt är det rekommenderat att du läser på om vilka tjänster som är berättigade på Skatteverkets hemsida. Du kan även kontakta oss för att få vägledning.

G
F
Hur djupt ska man lägga vattenledningar?

En bra grundregel för att gräva ner vattenledningar på Gotland är att förlägga ledningarna med ett djup av minst 1 meter. Sedan kan andra saker spela in, om man verkligen behöver lägga ledningarna på det djupet.

G
F
Vilka grävarbeten kan Gute Properties utföra?

Vi gör det mesta inom mark och anläggning. Några exempel kan du se längre upp på den här sidan.

G
F
Jag ska lägga plattor, hur gör jag?

Börja med att gräva bort all matjord, alltså den svarta jorden, minst 20 cm ner under din färdiga höjd på plattorna. Lägg sedan geotextil, alltså markduk, och fyll på med minst 10 cm krossat material. Exempelvis makadam 8-22 eller bärlager 0-32. Lägg på 5 cm utav en finare fraktion, exempelvis 2-5 eller 4-8. I detta gruslager lägger du någonting att dra av ytan med. Vi använder rör som vi justerar in höjden på med en rotationslaserlaser. Dra av ytan med en rätskiva, ta bort rören, lägg igen spåren efter rören, och sedan lägger du dina utvalda plattor.

G
F
Hur länge håller en infiltrationsbädd?

En avloppsanläggning har begränsad livslängd. Hur länge den håller beror på bland annat byggnadssätt, skötsel, belastning och vilka förutsättningar som finns på den enskilda fastigheten. Generellt brukar man säga att en bra gjord infiltration eller markbädd har en livslängd på 15-25 år.

Begär offert – markarbete Gotland

Kontakta oss idag för att få en kostnadsfri offert för ditt markarbete

Kontaktinfo:

Adress:

Stenkyrka Stenstugu 304, 624 42 Tingstäde